Valp från oss

När det är dags för valp...


Vi värnar om våra valpköpare, vår kontakt och de hundar vi föder upp. Vi värnar också om rasen och hoppas att ni tillsammans med oss vill vara goda ambassadörer samt föregå med gott exempel när det kommer till att se vad som är bäst för varje individ.

Vid intresse

Anmäl ditt intresse

Maila oss på kontakt@asslahundar.se och bifoga följande info;

 1. Namn
 2. Bostadsort
 3. Mailadress
 4. Mobilnummer
 5. Mål med hunden
 6. Boendesituation/ familj
 7. Ev önskemål kring valp


 • De flesta av våra valpar säljs via kontakter och samarbete med andra uppfödare. Det betyder dock inte att vi inte vill sälja till andra. Men vi vill ha möjlighet att lära känna våra valpköpare innan och hoppas även att de vill lära känna oss.

 • Om det efter att vi haft mailkontakt blir aktuellt med vidare kontakt vill vi i möjligaste mån träffas för att såväl ni som vi ska känna att det känns rätt. Såväl med våra hundar som med oss som uppfödare.

 • Vi tar mot besök året om med undantag för när vi precis fått valpar. Vill ni ligga steget före rekommenderar vi er att hälsa på redan innan valparna har kommit för att i lugn och ro kunna fatta ett beslut.

 • Oavsett hur stort intresset är får ni alltid åka hem och fundera i lugn och ro ett par dagar innan ni bestämmer er för om det känns rätt. Ett valpköp ska aldrig stressas fram.

 • Vi har ingen specifik kölista utan matchar varje enskild valp med varje enskild familj.

 • Vi behåller ofta några valpar lite längre för att på nära håll se hur linjen utvecklas och är som små. Dock är vi otroligt noga med att träna och socialisera de som ev är kvar lite längre.

Vid valpköp

Köp av valp

 • Alla våra valpar är registrerade i SKK.

 • Inga valpar flyttar innan 8 veckors ålder.

 • Alla valpar veterinärbesiktigas max 6 dagar innan leverans. Många besiktigas två gånger då vi om möjligt vill göra en tidig veterinärkoll för att undvika eventuella överraskningar vid besiktning när man väl bestämt sig och längtar efter "sin" valp.

 • Alla våra valpar har en doldafelförsäkring.

 • Vid leverans medföljer foder för minst 3 veckor, sovfilt, koppel och halsband, SKK:s broschyr "Välkommen valp"  och lite godsaker.

 • Vi tar ingen tigningsavgift/ handpenning utan bestämmer gemensamt efter ert besök vilken valp som passar er bäst. Muntliga avtal är sedan bindande och vi löser allt det ekonomiska när valpen hämtas.

 • Vi försäkrar alla våra valpar enskilt i sitt livvärde samt med veterinärvård från födseln. Vi ser gärna att ni övertar befintlig försäkring första året för bästa möjliga skydd.

 • Vi har önskemål om att ni ögonlyser, röntgar höftleder och armbågar samt genoför ett BPH efter att hunden fyllt ett år. Detta är inget vi kan kräva men det underlättar för oss i vår fortsatta avelsplanering och vi stöttar er i det vid behov.

 • Vi förbehåller oss rätten att matcha valp och familj utifrån att vi sett valparnas sätt och egenskaper ,en tar givetvis hänsyn till de önskemål ni som valpköpare har.

 • Valparna matchas mot sitt nya hem tidigast vid 5 veckors ålder då vi vill se hur de utvecklas samt vilka egenskaper de har. Undantag kan dock göras i vissa enskilda fall.

Råd och stöd

Stöd framåt

 • Vidare kontakt med oss efter valpköp är alltid frivilligt. Uppstår saker vi bör veta om i vår avel är vi dock tacksamma om ni meddelar oss.

 • Om vi haft kontakt och/ eller lärt känna varandra och ni av någon anledning vill köpa valp ur andra linjer/ från andra uppfödare finns vi fortfarande med som stöd om ni så önskar. 

 • Vi har regelbundna träffar för alla våra valpköpare. Träffarna är alltid frivilliga.

 • Har ni en hund från oss som är under ett år ställer vi i möjligaste mån upp med hundpassning om oförutsedda saker sker eller om ni tex ska resa bort. Ibland kan det ta tid att hitta bra personer att lämna hunden till och här känner den igen sig och är hemma.

 • Vill man finns möjlighet att få hjälp med träning och delta på kurser hos oss.

 • Om ni ej kan behålla er hund låter vi i möjligaste mån köpet återgå enligt SKK:s rekommendationer i kontraktet. Efter att den landat här hemma och vi lärt känna och utvärderat den försöker vi matcha den mot ett nytt lämpligt hem.

 • Vi stöttar er för att samtliga hälsoundersökningar blir gjorda och så ni vet var ni ska vända er. Detta för att vi ser det som en viktig del i vårt fortsatta arbete framåt utifrån rasens bästa.
 • Vill ni ställa ut finns vi som stöd och hjälp på vägen. 

 • Vi anordnar speciella kenneldagar för BPH (beskrivning av din hunds mentalitet) där ni bjuds in att deltaga och för stöd av oss vid genomförandet. Även detta är en viktig del ur avelssynpunkt då vi vill fortsätta förda upp sunda, mentalt stabila individer.