Hem

Välkommen till oss på Asslahundar


Uppfödning av Schapendoes och Storpudel i hemmiljö.
Vi värnar om att ha en god sammanhållning med såväl uppfödare som hundägare.

Alla vill vi rasens bästa och vi anser att vi lyckas bäst tillsammans!

Aktivitet

Familjeliv

Kvalitet

Vi anser att en hunds huvuduppgift  är att    bli en väl fungerande medlem i familjen. Hur familjen och fritidslivet än ser ut är

det viktigt att valpen redan tidigt socialiseras kring allt tänkbart i miljön för att bli trygg och utvecklas positivt.


Socialisering är därför en central del i våra valpars liv. Alla våra valpar föds upp mitt i familjen med djur, barn, andra hundar, ljud och dofter runt sig. Om vädret tillåter är de med oss ute långa stunder. De tillbringar helt enkelt tid med oss där vi är.

Alla har olika syn på vad kvalitet är. Vi vill tillföra rasen något men ändå bevara det genuina i rasens ursprung. Detta innebär att vi inte följer det som "säljer" eller ses "modernt" utan håller oss till en mer långsiktig plan.


En sak vi är extra noga med att behålla rasens goda mentalitet. Likaså är exteriören viktig ur hållbarhetssynpunkt. Vi följer upp de hundar som flyttar från oss för att se om den bild vi haft av individen består och vi väljer ofta att spara 1-2 valpar lite längre för att ha möjlighet att följa linjens utveckling på nära håll.

Genom positiv förstärkning uppmuntrar vi hunden till aktiviteter den tycker om och visar fallenhet för. Allra viktigast för oss är att se varje hund som en individ och att använda den typ av aktiviteter och inlärning som är lämplig utifrån hundens förutsättningar.


Vi lär tidigt valpen att söka kontakt, komma vid inkallning samt att följa oss då vi anser att detta är de tre viktiga grundpelarna i varje individs vidare utveckling för att fungera väl oavsett val av aktivitet och användningsområde.

Smart med Fart

Asslahund Så Klart


Vi finns i Götene

Västra Götalands län.

Du når oss på mail kontakt@asslahundar.se samt på Instagram

Asslahundar

Asslahundar

innehar F-skatt

samt redovisar moms
Vi har ett kennelnamn godkänt av FCI och SKK och följer SKK:s samtliga regler.

Vi är även av Länsstyrelsen godkända som uppfödare.